PRIVACY VERKLARING WWW.DETELEFOONGIDS.NL
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens DTG BV via de website www.detelefoongids.nl verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: DTG BV, gevestigd en kantoorhoudend te (1101 CM) Amsterdam aan de Herikerbergweg 88, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27198207 (hierna: ‘DTG’). DTG heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1007963.

1. Verwerking van gegevens opgenomen in de telefoongids
Onze databank bevat persoonsgegevens
(waaronder naam, adres en telefoonnummer) van personen die via zijn of haar telecomaanbieder hebben aangegeven in een telefoongids of abonnee-informatiedienst vermeld te willen worden. DTG krijgt de gegevens van de telefoonaanbieders aangeleverd en neemt deze gegevens zonder wijziging op in haar databank.

Daarnaast bevat de databank gegevens van bedrijven die geregistreerd staan bij een telecomaanbieder, de Kamer van Koophandel of bij andere openbare bronnen waar DTG gebruik van maakt en van bedrijven die rechtstreeks met DTG een overeenkomst hebben gesloten voor de publicatie hun (bedrijfsgegevens)gegevens.

Doel van de verwerking van de gegevens 
Wij gebruiken de onder dit artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
a)     Publicatie in de telefoongids en abonnee-informatiedienst
De gegevens uit de databank worden gepubliceerd in de papieren en online telefoongids en abonnee-informatiedienst
b)     Vertrekking aan derden
DTG kan de in de databank opgenomen gegevens van bedrijven (waaronder, indien relevant,  ook persoonsgegevens van deze bedrijven) aan derden verstrekken, voor bijvoorbeeld de publicatie van de gegevens in media van deze derden of voor ander (zakelijk) gebruik van de gegevens door derden. Onder derden wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan aanbieders van websites, zoekmachines, nummer- of bedrijfsinformatiediensten, marketingdiensten of andere databasediensten.
 
2.Verwerking van gegevens van gebruikers van onze website
Via de website verwerkt DTG op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website of gebruik maakt van de zoekmachine op de website. Wij kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken, IP adres en zoek-, surf en clickgedrag.
 
Doel van de verwerking van de gegevens 
Wij gebruiken de onder dit artikel 2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
a)     Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends in het gebruik van de website. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.
b)     Analyse surf-, zoek- en clickgedrag en persoonlijke aanbiedingen / advertenties
Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en clickgedrag opgeslagen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dienstverlening van advertentienetwerken waaronder: Google Double Click, Google Ad Sense en Google Ad Services. Advertentienetwerken zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen ons (als websitehouder) en onze adverteerders.
 
De advertentienetwerken proberen, met behulp van de cookies, op basis van de websites die je bezoekt een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses wordt de inhoud en de advertenties die op verschillende websites waaronder ook onze Websites worden aangeboden aangepast voor verschillende groepen bezoekers. De informatie over je huidige websitebezoek kan dus bijvoorbeeld gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.
 
Voor meer informatie hierover verwijzen wij  u graag naar ons cookiestatement: https://www.detelefoongids.nl/static/cookie_policy.
 
3. Beveiligingsmaatregelen
DTG heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Via de website, of via zoekdiensten van derden die gebruik maken van onze database, kan alleen aan de hand van uw naam worden gezocht naar een  telefoonnummer. Het is niet mogelijk om aan de hand van een telefoonnummer een naam te vinden. DTG probeert verder misbruik van de website en daaraan gekoppelde database te voorkomen door bijvoorbeeld een maximum te stellen aan het aantal telefoonnummers dat in één keer via de website kan worden opgevraagd.

4. Bewerkers
DTG kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als bewerker, uitsluitend in opdracht van DTG, zullen optreden. Met deze bewerker sluit DTG een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze Privacy verklaring na te leven.
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen
U kunt altijd inzage krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via: klantenservice@dtg.nl.
 
Uw persoonsgegevens worden door DTG niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.
 
6. Deze Privacy verklaring
DTG kan deze privacy verklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.
 
 
 
Amsterdam, augustus 2016